Ir ao contido

Benvido a Procgal Solutions S.L. (Onde os outros non chegan este é o noso punto de partida)

Horario

09:30 a 14:30
16:00 a 19:00

¿Precisas axuda?

981 905 552

Xestión de procesos

Kit Dixital

Funcións e servizos

 • Dixitalización e/ou automatización de procesos e fluxos de traballo: terá procesos dixitalizados e/ou automatizados como:
  • Contabilidade/finanzas: contas a cobrar/a pagar, xestión de activos e xeración de peches e saldos, etc.
  • Facturación: automatización dos procesos de facturación coa xeración de orzamentos, albaranes e facturas, adaptados aos requisitos do artigo 29.2.j) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e a súa normativa de desenvolvemento.
  • Proxectos: control de orzamentos, custos, presupostos, optimización de recursos, etc.
  • Inventario: previsión, niveis de stock, envíos, distribucións, devolucións e cancelacións, etc.
  • Compras e pagamentos: xestión de pedidos e provedores.
  • Recursos humanos: xestión de recursos humanos, nóminas, etc.
  • Loxística: xestión de flotas e rutas, entre outros.

Enténdese por solución horizontal aquela que agrupa ou soporta varios procesos da cadea de valor, mentres que unha solución vertical é aquela que admite un único proceso dentro da cadea de valor da súa peme.

 • Integración con diferentes plataformas: a solución contará con API ou Servizos Web para a súa integración con outras ferramentas.
 • Actualizable: accederá ás actualizacións da solución con novas versións.
 • Escalable: se a túa empresa crece ou cambia estruturalmente, a solución adaptarase a estes cambios.
 • Cumprimento: pode garantir o cumprimento da normativa aplicable, en concreto da Normativa que regula as obrigas de facturación do Real decreto 1619/2012, así como da normativa aplicable.
 • Módulos individuais: pódense incorporar novos módulos individuais, sendo estes os que agrupan ou soportan un único fío condutor da cadea de valor da súa peme, ademais dunha solución de xestión de procesos existente. Non obstante, non poderá consistir nun desenvolvemento, avance, incremento ou enriquecemento dos servizos e funcionalidades da solución existente. Tampouco pode ser a actualización debida a versións que o provedor publique nunha versión de software, nin actualizacións ou melloras das versións existentes. O novo módulo individual que se implante debe cumprir todos os requisitos estables

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 2.000 € (inclúe 1 usuario)
 • 3 < 9 empregados: 3.000 € (inclúe 3 ​​usuarios)
 • 10 < 50 empregados: 6.000 € (inclúe 10 usuarios)